Projekt FVE VSP auto, s.r.o.
reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004057
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro pdonikatelskou činnost.